Telefon Atakent Şube
Telefon Çamlıca Şube
Sağlıklı Dişler Sizi Bekliyor...

Bruksizm – Diş Gıcırdatması

Bruksizm, uyku sırasında dişleri sıkmak, gıcırdatmak ve çeneyi kenetlemektir. Bu normal olmayan bir durumdur ve oldukça rahatsız edici bir ses ortaya çıkar. Uyku sırasındaki diş gıcırdatma o kadar sesli olur ki, kişi uyanıkken aynı sesi çıkaramaz. Çağımızın hastalığı olan stresin diş gıcırdatmanın en önemli nedeni olduğu düşünülmektedir.

Bruksizmin (diş gıcırdatması) oluş nedenleri hakkında çeşitli görüşler vardır. Bazı araştırmacılar

bruksizmin dişler arasındaki kapanış ilişkisinin bozulmasından kaynaklandığını, bazıları santral sinir sistemindeki bir hastalığın neden olduğunu bazı araştırmacılar da bu iki nedeni de kapsayan çok yönlü bir problem olduğunu ileri sürmektedirler.

Üstçene dişleri alt çenedeki dişleri önden 2 mm kadar ve yanlardan örter ve  dişler birbirlerinin aralarındaki boşluklara yerleşir. Elbette her kapanış ilişkisinin ideal olması beklenemez. Ancak gerek diş dizilerinde gerekse alt üst çene ilişkilerinde bu görüntüden çok farklılaşmış yapılar bizim için uyarıcı olmalıdır. Ortodontik bozukluklar; ön açık kapanış veya  örtülü kapanış, üst veya alt dişlerin normalden fazla öne doğru çıkıntılı olmaları, üst azı ve küçük azı dişlerinin içe doğru basmaları ve buna bağlı olarak alt çenede yana doğru kaymalar şeklinde ortaya çıkabildiği gibi, diş dizilerinde hafif veya şiddetli yer sorunları ve çapraşıklık şeklinde de görülebilir.

Santral sinir sisteminde oluşacak herhangi bir yıkım, bozukluk ya da patolojik oluşum da yine bruksizme neden olacaktır.

Herkes stresin bruksizmin nedenleri arasında en önemli faktör olduğu konusunda fikir birliği içerisindedir. Vücudumuzda stres belirtilerini ilk olarak gördüğümüz yer ağız dokularıdır. Stres bruksizmin hem oluş nedeni hem de olayın şiddetini artıran en önemli faktör olarak belirlenmiştir.

Gece bruksizminden şikâyetçi olan hastalar genellikle günlük stres ve çalışma yoğunluğundan dolayı alkol, sigara ve kafein kullanmaktadırlar. Mental dengesizlikler, anksiyete,  depresyon içinde bulunan hastalarda da bruksizme yüksek oranda rastlanır. Uyku bruksizmi görülen hastalar genellikle uykularında konuşmakta, uykularında boğulma hissine kapılma, gece uykudan uyanma gibi belirtiler izlenmektedir.

Dişleri sıkma ve gıcırdatma sonucunda, dişlerde kırılma, diş etinin geriye çekilmesi ve bununla birlikte dişeti hizasında oluşan aşınmalar, dişlerde aşırı hassasiyet, sallanma, yanaklarda tahriş, kas, baş, boyun ağrıları, kaslarda büyüme ve özellikle eklemlerde görülen çıkma, ses ve ağrılar oluşur.

Bruksizmde tedavi öncelikle etkenin ortadan kaldırılmasıdır. Bundan sonrasında yapılacak gece plakları ve kullanılan kas gevşeticiler ayrıca faydalı olacaktır. Günümüzde geliştirilen “Nörofeedback” yöntemi uygulanan en son tedavi şeklidir.